Privacybeleid

Hadley Industries Holdings Limited (Ltd) is een producent van koudgewalst metaal met hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk en dochterondernemingen in de VAE, Thailand, Turkije en Nederland. (Gezamenlijk bekend als de ‘Hadley Group’) Ga voor meer informatie naar onze ‘over ons’-pagina.

Hadley Industries Holdings Ltd (‘Hadley Group’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) streven naar de bescherming van de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken tijdens en na uw bezoek aan onze website.

Hadley Industries Holdings Ltd is een ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het beslissen hoe wij persoonsgegevens over u (d.w.z. de bezoeker van deze website) bewaren en gebruiken. Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij verplicht om u op de hoogte te stellen van de informatie in deze privacyverklaring om u transparantie te verschaffen in het gebruik van uw persoonsgegevens.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) worden persoonsgegevens als volgt gedefinieerd: “Elke soort informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’); een identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd als een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, voornamelijk aan de hand van een identificatiecode zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of een of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U?

Tijdens het gebruik van onze site kan worden gevraagd om uw contactgegevens zoals naam, e-mail, telefoonnummer, functie, bedrijfsnaam of adres op de plekken waar:

 • U wenst een algemene vraag te stellen, een offerte aan te vragen of productinformatie te verstrekken, of u vraagt ons contact met u op te nemen, via de contactformulieren op de site.
 • U wilt onze gratis software downloaden, zoals Design Suite Pro
 • U zich wilt aanmelden voor onze e-mailmarketinglijst.
 • U wilt reageren op vacatures op onze website.

Onder sommige omstandigheden kunnen we ook verdere gegevens verzamelen, zoals arbeidsverleden, persoonlijke interesses, geboortedatum, academische geschiedenis of persoonlijke referenties, op de plekken waar:

 • U vrijwillig een cv of motivatiebrief naar ons verzendt in reactie op een vacature of vacature op onze website. De persoonsgegevens die u ons verstrekt zijn optioneel.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zijn optioneel, wij streven ernaar alleen gegevens te verzamelen die relevant zijn voor de dienst die u hebt aangevraagd of waarin u interesse hebt getoond.

Net als veel andere websites maken we ook gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking om websitestatistieken te genereren met behulp van Google Analytics. Zo kunnen we een beter beeld krijgen van het gebruik van onze site en uw gebruikerservaring optimaliseren. De volgende informatie wordt bij elk bezoek verzameld met behulp van cookies (zie het gedeelte ‘cookies’ voor meer informatie):

 • Online persoonlijke identificatoren, zoals de geografische locatie en het internetprotocoladres (IP).
 • Details over de internetbrowser en het besturingssysteem.
 • De datum en duur van uw bezoek.
 • De verwijzende URL en de pagina’s die u op de site bezoekt.

Deze gegevens worden uitsluitend voor statistische en administratieve doeleinden verzameld en worden door Google Analytics opgeslagen. U kunt op elk moment voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door de cookies in uw internetbrowser uit te schakelen of door deze add-on te installeren.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die informatie uitwisselen tussen onze site en de computer of het apparaat dat wordt gebruikt om er toegang toe te krijgen. Cookies worden gebruikt om de efficiëntie en prestaties van websites te verbeteren en om de gebruikerservaring te verbeteren. Wij gebruiken cookies op onze website om:

 • U in staat te stellen om zonder problemen door de website te navigeren en de informatie te vinden die u zoekt.
 • Statistieken over activiteit op onze website te verzamelen, bijvoorbeeld hoeveel mensen de website bezoeken, welke pagina’s ze bekijken, welke apparaten ze gebruiken (computers, mobiele telefoons, etc.).

Wij gebruiken de volgende soort cookies:

 • CraftSessionId: deze cookie wordt uitgegeven door Craft CMS en bevat een unieke ID om te herkennen wanneer een anonieme gebruiker probeert in te loggen. Deze cookie bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie. (Noodzakelijk)
 • CRAFT_CSRF_TOKEN: deze cookie wordt uitgegeven door Craft CMS en bevat een unieke ID die wordt gebruikt om te controleren of alle formulieraanvragen naar de site afkomstig zijn van geldige gebruikerssessies. Deze cookie bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie (Beveiliging).
 • Google Analytics: wij gebruiken Google Analytics tracking cookies om anonieme verkeersgegevens over uw gebruik van deze website te verzamelen om ons te helpen de site te verbeteren voor toekomstige bezoekers. Google Analytics verzamelt informatie, zoals de pagina’s die u op deze site bezoekt, het IP-adres, de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt en de tijd die u besteedt aan het bekijken van pagina’s. De verzamelde informatie wordt opgeslagen door Google en is onderworpen aan hun privacybeleid, dat hier kan worden bekeken.

Deze website kan doorlinken naar websites van derden, die ook gebruik kunnen maken van cookies waarover wij geen controle hebben. Wij raden u aan het privacybeleid van derden te raadplegen voor informatie over eventuele cookies die op hun site kunnen worden gebruikt. 

U kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies worden geweigerd, dat cookies worden verwijderd of dat u op de hoogte wordt gesteld als er een cookie wordt geplaatst. U kunt zien hoe u dit kunt doen door te klikken op ‘help’ in het menu van uw browser.

Om Google Analytics uit te schakelen, bezoekt u deze pagina.

Houd er rekening mee dat door het verwijderen of blokkeren van cookies de website mogelijk niet correct functioneert en u mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde delen van de website.

WAAROM VERZAMELEN EN BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij hebben de hierboven vermelde informatiecategorieën vooral nodig om een contract met u te kunnen uitvoeren, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen of om legitieme belangen van onszelf of derden na te streven, op voorwaarde dat uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen. U kunt ook toestemming hebben gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer gespecificeerde doeleinden (let op: u kunt deze toestemming te allen tijde intrekken).

Sommige redenen voor verwerking kunnen elkaar overlappen en er kunnen verschillende redenen zijn die ons gebruik van uw persoonsgegevens rechtvaardigen.

Wij zullen de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we de informatie om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als we uw persoongegevens voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en de wettelijke grondslag toelichten.

Wij verzamelen of bewaren uw persoonsgegevens op een plek die volgens AVG als rechtmatig wordt beschouwd. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om:

 • Informatie en diensten te verstrekken die u hebt aangevraagd.
 • Productoffertes te verstrekken of te reageren op vragen over producten.
 • Op contactverzoeken te reageren.
 • Opslaan van contactgegevens in onze beveiligde CRM-database, waar u deze aan ons hebt verstrekt (d.w.z. via het contactformulier). Wij zullen geen e-mails naar u sturen, tenzij u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.
 • Marketingupdates aan te bieden, zoals productupdates, nieuwsbrieven of details over productlanceringen, doorlopende organisatorische updates, nieuws over evenementen/beurzen, waarbij u ons actief uw toestemming hebt gegeven of duidelijk interesse hebt getoond. (Let op: u kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met data.protection@hadleygroup.com).
 • Toegang te verstrekken tot software en doorgaande updates.
 • Te begrijpen hoe bezoekers op onze website reageren.
 • Statistieken te genereren om onze site en diensten voortdurend te verbeteren en te ontwikkelen.
 • Te helpen online en cybercriminaliteit en fraude te voorkomen en de veiligheid van onze informatiesystemen te verbeteren.

Wij zullen er in alle gevallen naar streven om te zorgen dat de informatie die we verzamelen en gebruiken geschikt is voor een bepaald doeleinde en geen inbreuk maakt op uw privacy. In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren, zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht. In dat geval kunnen wij dergelijke informatie gebruiken zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen de door u verstrekte informatie verwerken (verzamelen, opslaan en gebruiken) op een manier die verenigbaar is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG). Wij zullen ons inspannen om uw informatie nauwkeurig en actueel te houden, te gebruiken voor het doel waarvoor deze is verkregen en niet langer te bewaren dan nodig is. Wij zullen de bewaring van persoonsgegevens per geval bepalen en de gegevens op een veilige manier verwijderen wanneer dat nodig is. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking en de doeleinden waarvoor wij deze gegevens verwerken.

In sommige gevallen kunnen wij worden verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren in overeenstemming met de wet, voor fraudepreventie, wettelijke of boekhoudkundige vereisten, rapportage of wanneer er een legitieme zakelijke reden is om dit te doen.

Hoelang bepaalde soorten persoonsgegevens moeten worden bewaard, kan ook worden bepaald door sectorspecifieke vereisten en overeengekomen praktijken. Afhankelijk van de individuele bedrijfsbehoeften kunnen persoonsgegevens langer dan deze termijnen worden bewaard.

DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS MET ANDEREN?

Wij kunnen gedurende ons zakelijke contact met u uw persoonsgegevens doorgeven aan externe dienstverleners of gegevensverwerkers die zijn gecontracteerd door Hadley Industries Holdings Ltd. Derden met wie wij uw gegevens delen, zijn verplicht om uw gegevens veilig te bewaren en kunnen onderworpen zijn aan de nodige due diligence om de integriteit van de vertrouwelijkheid en de beschikbaarheid van de gedeelde informatie te waarborgen.

Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken. Zij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor specifieke doeleinden en alleen in overeenstemming met onze instructies. Wanneer de gegevens niet langer nodig zijn om de dienst te vervullen, zullen zij de gegevens verwijderen in overeenstemming met de procedures van Hadley Industries Holdings Ltd. Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende partijen:

 • Overheidsinstellingen, regelgevende instanties waar rapportage verplicht is of wettelijk is vereist.
 • Microsoft Dynamics CRM, een beveiligd platform dat voldoet aan de eisen van gegevensbescherming, waar we zakelijke en klantencontacten, leads en marketinglijsten opslaan. Deze dienst maakt gebruik van versleuteling tijdens het transport en in ruststand met behulp van oplossingen die voldoen aan AES FIPS 140-2 ter waarborging dat persoonsgegevens te allen tijde beveiligd zijn. https://www.microsoft.com/en-u… (Datacentrum in de EU)
 • Google Analytics, een webanalyseoplossing die gebruikt wordt om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze site. De gegevens die zijn verzameld door Google Analytics zijn geanonimiseerd en onthullen uw identiteit niet aan ons. Klik hier voor meer over Google Analytics en hoe zij gegevens verwerken.
 • Onze groep bestaat uit de uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
 • Derden die worden ingezet om veilige betalingstransacties te vergemakkelijken.
 • Marketingpartners voor direct mailing, mailings of updates over het bedrijf/bestelproces.
 • Websitehost, om de beschikbaarheid, het onderhoud en de veiligheid van de site en het informatiesysteem te waarborgen. (Datacentrum in de EU).

BEVEILIGING

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te beveiligen door middel van passende technische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde toegang of onvoorzien verlies van gegevens te voorkomen door de vertrouwelijkheid en beschikbaarheid te handhaven van de informatiesystemen waarin uw gegevens worden opgeslagen. Met name onze Microsoft Dynamics 365 CRM-database biedt bijgewerkte en compatibele beveiligings- en privacyfuncties die ervoor zorgen dat uw gegevens te allen tijde veilig en beschermd zijn. Klik hier voor meer informatie.

KUNNEN WIJ U DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERSTREKKEN DIE WIJ IN ONS BEZIT HEBBEN?

Wij kunnen op uw verzoek bevestigen welke informatie we over u bezitten en hoe die verwerkt wordt. Als wij persoonsgegevens over u bezitten kunt u de volgende informatie opvragen:

 • De identiteit en de contactgegevens van de persoon of organisatie die heeft vastgesteld hoe en waarom uw gegevens worden verwerkt. In sommige gevallen is dit een vertegenwoordiger in de EU.
 • In voorkomend geval, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming.
 • De verwerkingsdoeleinden en de rechtsgrond voor de verwerking.- Als de verwerking is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van Hadley Industries Holdings Ltd of van een derde, informatie over die belangen.
 • De categorieën van persoonsgegevens die verzameld, opgeslagen en verwerkt worden.
 • De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt.
 • Indien wij van plan zijn om de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie, informatie over hoe wij verzekeren dat dit op een veilige manier plaatsvindt. De EU heeft het verzenden van persoonsgegevens naar bepaalde landen toegestaan omdat ze voldoen aan een minimale standaard voor gegevensbescherming. In andere gevallen zullen wij verzekeren dat specifieke maatregelen geïmplementeerd zijn om uw informatie te beveiligen.
 • Hoe lang de gegevens zullen worden opgeslagen.
 • Informatie over uw recht om de toestemming te allen tijde in te trekken.
 • Hoe u een klacht kunt indienen bij een toezichthoudende autoriteit.
 • Of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en of u verplicht bent de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt.
 • De bron van de persoonsgegevens als deze niet rechtstreeks van uzelf zijn verkregen.
 • Details en informatie over geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering, en nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE?

Krachtens de AVG heeft u als betrokkene het recht:

 • **Toegang te verzoeken** tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een ‘verzoek om toegang tot de gegevens van de betrokkene’). Hierdoor kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u in ons bezit hebben en kunt u controleren of wij deze rechtmatig verwerken. U ontvangt deze informatie binnen één maand na de aanvraag.
 • **Te verzoeken tot correctie** van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste informatie die wij over u in ons bezit hebben laten corrigeren. Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u ons vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen indien er geen goede reden is voor ons om door te gaan met de verwerking ervan. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder).
 • **Bezwaar te maken tegen de verwerking** van uw persoonsgegevens wanneer wij vertrouwen op een legitiem belang (of die van een derde partij) en er is iets in verband met uw specifieke situatie wat maakt dat u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.
 • **Te verzoeken tot beperking van de verwerking** van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u ons vragen om de verwerking van persoonsgegevens over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de nauwkeurigheid of de reden voor de verwerking ervan vaststellen.
 • **Te verzoeken tot overdracht** van uw persoonsgegevens naar een andere partij. Indien u een verzoek om toegang, inzage, controle, verificatie, correctie of verwijdering wilt indienen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking of als u wilt dat wij een kopie van uw persoonsgegevens aan een andere partij overdragen, neem dan schriftelijk contact op met onze vertegenwoordiger voor gegevensbescherming of stuur een verzoek via de contactgegevens die aan het einde van deze mededeling worden verstrekt.

WELKE IDENTIFICATIEDOCUMENTEN MOET IK VERSTREKKEN?

Hadley Industries Holdings Ltd accepteert de volgende identificatiedocumenten wanneer informatie over uw persoonsgegevens wordt gevraagd:

 • Foto, identificatie of bewijs van huisvesting of vergelijkbaar.

CONTACT & KLACHTEN

ndien u vragen heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of in het onwaarschijnlijke geval dat u een klacht bij ons wilt indienen, kunt u een e-mail sturen naar: data.protection@hadleygroup.com met alle details. U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen:

Hadley Industries Holdings Ltd – Data Protection Contact

Adres: 92 Downing Street, Smethwick, West Midlands, B66 2PA, Verenigd Koninkrijk

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop een klacht of vraag door ons is afgehandeld, heeft u de mogelijkheid om dit te melden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer details hierover vindt u hier.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING:

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt: April 2018

Bekijk het privacybeleid van Hadley Group

Download het Privacybeleid (Engels)

© 2023