Privacybeleid

Hadley Industries Holdings Limited (Ltd) is een fabrikant van koudgewalst metaal met hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk en dochterondernemingen in de Verenigde Arabische Emiraten, Thailand, Turkije en Nederland. (collectief bekend als de “Hadley-groep”) Voor meer informatie, bezoek onze “over ons” pagina).

Hadley Industries Holdings Ltd (“Hadley Group”, “wij”, “ons”, of “onze”) zet zich in voor de bescherming van de privacy en veiligheid van uw persoonlijke informatie. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken tijdens en na uw bezoek aan onze website.

Hadley Industries Holdings Ltd is een “voor de verwerking verantwoordelijke”. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn om te beslissen hoe wij persoonlijke informatie over u (d.w.z. de bezoeker van deze website) bewaren en gebruiken. Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij verplicht u in kennis te stellen van de informatie in deze privacyverklaring om transparantie te betrachten bij het gebruik van uw persoonsgegevens.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) van de EU worden persoonsgegevens gedefinieerd als: “Alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U?

Tijdens het gebruik van onze site kan u gevraagd worden om uw contactgegevens op te geven, zoals een naam, e-mail, telefoonnummer, functie, bedrijfsnaam, adres, waar:

 • U wenst een algemene vraag te stellen, een offerte aan te vragen of productinformatie te verstrekken, of u vraagt ons contact met u op te nemen, via de contactformulieren op de site.
 • U wilt onze gratis software downloaden, zoals Design Suite Pro
 • U wenst zich in te schrijven op onze email marketing lijst.
 • U wilt solliciteren naar vacatures op onze website

In sommige omstandigheden kunnen wij ook andere gegevens verzamelen, zoals werkverleden, persoonlijke interesses, geboortedatum, academische geschiedenis, persoonlijke referenties, waar:

 • U verstrekt ons vrijwillig een curriculum vitae of begeleidende brief naar aanleiding van een personeelsadvertentie of een vacature op onze website.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zijn optioneel, wij streven ernaar alleen gegevens te verzamelen die relevant zijn voor de dienst die u hebt aangevraagd of waarin u interesse hebt getoond.

Net als veel andere websites maken ook wij gebruik van geautomatiseerde verwerking om site-statistieken te produceren met behulp van Google analytics. Hierdoor krijgen wij een beter inzicht in het gebruik van onze site en kunnen wij uw gebruikerservaring optimaliseren. De volgende informatie wordt bij elk bezoek verzameld met behulp van cookies (zie het gedeelte ‘cookies’ voor meer details):

 • Online persoonlijke identificatiemiddelen zoals de geografische locatie en het Internet Protocol (IP)-adres
 • Gegevens over internetbrowser en besturingssysteem
 • De datum en het tijdstip van uw bezoek
 • De verwijzende URL en de pagina’s die u op de site bezoekt.

Deze gegevens worden uitsluitend verzameld voor statistische en administratieve doeleinden en worden opgeslagen door Google Analytics. U kunt op elk moment voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door de cookies in uw internetbrowser uit te schakelen of door de Google Analytics Opt-Out Browser Add-On te installeren.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die informatie uitwisselen tussen onze site en de computer of het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de site. Cookies worden gebruikt om de efficiëntie en de prestaties van websites te verbeteren en om een betere gebruikerservaring te bieden. Wij gebruiken cookies op onze website om:

 • U in staat stellen vrij op de website te navigeren en gemakkelijk de informatie te vinden die u zoekt.
 • Statistieken verzamelen over onze website-activiteit, bv. hoeveel mensen de website bezoeken, welke pagina’s ze bekijken, welke apparaten ze gebruiken (pc’s mobiele telefoons enz.).

Dit zijn de soorten cookies die wij gebruiken:

 • CraftSessionId – Dit cookie wordt uitgegeven door Craft CMS en bevat een unieke ID om te helpen herkennen wanneer een anonieme gebruiker probeert in te loggen. Deze cookie bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie. (Noodzakelijk)
 • CRAFT_CSRF_TOKEN – Dit cookie wordt uitgegeven door Craft CMS en bevat een unieke ID die wordt gebruikt om te controleren of formulierverzoeken aan de site afkomstig zijn van geldige gebruikerssessies. Deze cookie bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie (Beveiliging)
 • Google Analytics – Wij gebruiken Google Analytics tracking cookies om anonieme verkeersgegevens te verzamelen over uw gebruik van deze website om ons te helpen de site te verbeteren voor toekomstige bezoekers. Google Analytics verzamelt informatie zoals de pagina’s die u op deze site bezoekt, het IP-adres, de browser en het besturingssysteem die u gebruikt en de tijd die u aan het bekijken van pagina’s besteedt. De verzamelde informatie wordt opgeslagen door Google en is onderworpen aan hun privacybeleid (prestaties).

Deze website kan doorlinken naar websites van derden die ook cookies kunnen gebruiken waarover wij geen controle hebben. Wij raden u aan het privacybeleid van de desbetreffende derde partij te raadplegen voor informatie over eventuele cookies die op hun site kunnen worden gebruikt.

U kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies worden geweigerd, dat cookies worden verwijderd of dat u op de hoogte wordt gesteld als er een cookie wordt geplaatst. Hoe u dit moet doen, kunt u vinden door op “help” te klikken in uw browsermenu.

Om u af te melden voor Google Analytics, installeert u de Google Analytics Opt-Out Browser Add-On.

Ga voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, naar Alles over cookies.

U dient er rekening mee te houden dat door het verwijderen of blokkeren van cookies, de Website mogelijk niet correct functioneert en u mogelijk geen toegang heeft tot bepaalde gebieden.

WAAROM VERZAMELEN EN BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij hebben de hierboven opgesomde categorieën van informatie in de eerste plaats nodig om een contract met u te kunnen uitvoeren, om ons in staat te stellen wettelijke verplichtingen na te komen of om legitieme belangen van onszelf of van derden na te streven, op voorwaarde dat uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen. U kunt ook toestemming hebben gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doeleinden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken).

Sommige van de gronden voor verwerking kunnen elkaar overlappen en er kunnen meerdere gronden zijn die ons gebruik van uw persoonsgegevens rechtvaardigen.

Wij zullen de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, Indien wij uw persoonsgegevens voor een ongerelateerd doel moeten gebruiken, zullen wij u daarvan in kennis stellen en de rechtsgrondslag toelichten op grond waarvan wij dat mogen doen.

Wij verzamelen of bewaren uw persoonsgegevens wanneer dit volgens de GDPR als rechtmatig wordt beschouwd. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om:

 • informatie en diensten te verlenen waarom u hebt verzocht
 • Productaanbiedingen doen of reageren op productvragen
 • Beantwoorden van contactverzoeken -Opslaan van contactgegevens in onze beveiligde CRM-database, wanneer u deze aan ons hebt verstrekt (d.w.z. via het contactformulier). Wij zullen u geen e-mails sturen, tenzij u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd.
 • marketingupdates te verschaffen, zoals productupdates, nieuwsbrieven of details over productlanceringen, doorlopende organisatorische updates, nieuws over evenementen/tentoonstellingen, wanneer u ons daarvoor actief uw toestemming hebt gegeven of ons een duidelijke interesse hebt getoond. (Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door contact op te nemen met data.protection@hadleygroup.com).
 • Toegang tot software en voortdurende updates
 • Begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website
 • Opstellen van statistieken om onze site en diensten voortdurend te verbeteren en te ontwikkelen
 • online/cybercriminaliteit en fraude te helpen voorkomen en de veiligheid van onze informatiesystemen te verbeteren.

In elk geval verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat de informatie die wij verzamelen en gebruiken geschikt is voor een bepaald doel en geen inbreuk vormt op uw privacy. In sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren, zodat zij niet langer met u in verband kunnen worden gebracht; in dat geval kunnen wij die informatie gebruiken zonder u daarvan verder in kennis te stellen.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen de door u verstrekte informatie verwerken (verzamelen, opslaan en gebruiken) op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU. Wij streven ernaar uw informatie nauwkeurig en actueel te houden, ze te gebruiken voor het doel waarvoor ze werd verkregen en ze niet langer te bewaren dan nodig is. Wij zullen de bewaring van persoonsgegevens van geval tot geval bepalen en gegevens op een veilige manier verwijderen wanneer dat nodig is. Om de passende bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking en de doeleinden waarvoor wij deze gegevens verwerken.

In sommige gevallen kunnen wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te bewaren in overeenstemming met de wet, voor fraudepreventie, wettelijke of boekhoudkundige vereisten, rapportage of wanneer er een legitieme zakelijke reden kan zijn om dit te doen.

Hoe lang bepaalde soorten persoonsgegevens moeten worden bewaard, kan ook worden geregeld door specifieke sectorale voorschriften en overeengekomen praktijken. Persoonsgegevens kunnen langer dan deze perioden worden bewaard, afhankelijk van de individuele bedrijfsbehoeften.

ZULLEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET IEMAND DELEN?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derde dienstverleners of gegevensverwerkers die met Hadley Industries Holdings Ltd zijn gecontracteerd in het kader van onze contacten met u. Derden met wie wij uw gegevens delen, zijn verplicht uw gegevens veilig te bewaren en kunnen worden onderworpen aan de nodige zorgvuldigheid om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gedeelde informatie te waarborgen.

Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken. Zij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor welbepaalde doeleinden en uitsluitend in overeenstemming met onze instructies. Wanneer de gegevens niet langer nodig zijn om de dienst te verlenen, zullen zij de gegevens verwijderen overeenkomstig de procedures van Hadley Industries Holdings Ltd. Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende partijen:

 • Overheidsdepartementen, regelgevende agentschappen waar rapportage verplicht of wettelijk verplicht is.
 • Microsoft Dynamics CRM, een veilig platform dat voldoet aan de regels voor gegevensbescherming en waar we bedrijfs-/klantcontacten, leads en marketinglijsten opslaan. Deze dienst maakt gebruik van Encryptie in transit en in rust met oplossingen die voldoen aan AES FIPS 140-2 om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens te allen tijde beveiligd zijn. (Datacentrum gehost in de EU)
 • Voor meer informatie over Google Analytics en de verwerking van gegevens door Google, verwijzen wij u naar het beveiligingsbeleid. Onze groep die de uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen omvat, voor zover toegestaan ​​door de wet.
 • Derde partijen die worden gebruikt om veilige betalingstransacties mogelijk te maken
 • Marketingpartners voor direct mailing, mailings of bedrijfs-/bestelprocesupdates.
 • Website Host, om de permanente beschikbaarheid, het onderhoud en de veiligheid van de site en zijn informatiesysteem te verzekeren. (In de EU gehost datacentrum)

VEILIGHEID

Wij zullen trachten uw persoonsgegevens veilig te stellen door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang of onopzettelijk verlies door de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te handhaven van de informatiesystemen waarin uw gegevens zijn opgeslagen. Met name onze Microsoft Dynamics 365 CRM-database biedt up-to-date en conforme beveiligings- en privacyfuncties die ervoor zorgen dat uw gegevens te allen tijde veilig en beschermd zijn. Ga voor meer informatie naar het Vertrouwenscentrum van Microsoft.

KUNNEN WIJ U DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERSTREKKEN DIE WIJ IN ONS BEZIT HEBBEN?

Op uw verzoek kunnen wij bevestigen welke informatie wij over u bewaren en hoe deze wordt verwerkt. Indien wij persoonsgegevens over u bewaren, kunt u de volgende informatie opvragen:

 • Identiteit en contactgegevens van de persoon of organisatie die heeft bepaald hoe en waarom uw gegevens worden verwerkt. In sommige gevallen zal dit een vertegenwoordiger in de EU zijn.
 • Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, indien van toepassing.
 • Het doel van de verwerking en de rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • Indien de verwerking gebaseerd is op de legitieme belangen van Hadley Industries Holdings Ltd of een derde partij, informatie over die belangen.
 • De categorieën persoonsgegevens die worden verzameld, opgeslagen en verwerkt.
 • Ontvanger(s) of categorieën ontvangers aan wie de gegevens zijn/zullen worden bekendgemaakt.
 • Indien wij voornemens zijn de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie, informatie over de wijze waarop wij ervoor zorgen dat dit op een veilige manier gebeurt. De EU heeft de verzending van persoonsgegevens naar bepaalde landen goedgekeurd omdat zij aan een minimumnorm voor gegevensbescherming voldoen. In andere gevallen zullen wij ervoor zorgen dat er specifieke maatregelen worden genomen om uw informatie te beveiligen.
 • Hoe lang de gegevens zullen worden bewaard.
 • Informatie over uw recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.
 • Hoe dient u een klacht in bij de toezichthoudende autoriteit?
 • of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, dan wel een verplichting die noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten, alsmede of u verplicht bent de persoonsgegevens te verstrekken en wat de eventuele gevolgen zijn indien u deze gegevens niet verstrekt.
 • De bron van de persoonsgegevens indien deze niet rechtstreeks bij u zijn verzameld.
 • Alle bijzonderheden en informatie over geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering, en alle zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE?

Onder de GDPR heeft u als betrokkene het recht om:

 • toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie (algemeen bekend als een “verzoek om toegang van de betrokkene”). Zo kunt u een kopie krijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en nagaan of wij deze op rechtmatige wijze verwerken. Deze informatie zal u binnen een maand na het verzoek worden meegedeeld.
 • Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die wij over u hebben. Zo kunt u onvolledige of onnauwkeurige informatie die wij over u hebben, laten corrigeren. Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke informatie. Zo kunt u ons vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om ze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder).
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op een rechtmatig belang (of dat van een derde partij) en er iets in uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden.
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan of de reden voor de verwerking vaststellen.
 • Verzoek om overdracht van uw persoonlijke informatie aan een andere partij.

Indien u toegang wenst tot uw persoonsgegevens, deze wenst in te zien, te verifiëren, te corrigeren of te laten wissen, bezwaar wenst te maken tegen de verwerking of wenst dat wij een kopie van uw persoonsgegevens aan een andere partij overdragen, neem dan schriftelijk contact op met onze vertegenwoordiger voor gegevensbescherming of stuur een verzoek via de contactgegevens aan het einde van deze kennisgeving.

WELKE IDENTITEITSBEWIJZEN MOET IK OVERLEGGEN?

Hadley Industries Holdings Ltd aanvaardt de volgende vormen van ID wanneer informatie over uw persoonsgegevens wordt gevraagd:

 • Foto ID of bewijs van adres of iets dergelijks

CONTACT & KLACHTEN

Als u vragen hebt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of in het onwaarschijnlijke geval dat u een klacht bij ons wilt indienen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar: data.protection@hadleygroup.com met vermelding van alle gegevens. U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen op:

Hadley Industries Holdings Ltd – Contact gegevensbescherming

Adres: 92 Downing Street, Smethwick, West Midlands, B66 2PA

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop een klacht of een vraag door ons werd behandeld, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit voor gegevensbescherming. Meer details hierover vindt u hier: https://ico.org.uk/concerns/

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING:

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt: April 2018

View Hadley Group’s privacy policy

Download Hadley Group’s privacy policy

© 2024